Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignis-sim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

ÇÖZÜMLERİMİZ

Planlama

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Mevcut Durum Analizleri


Arazi ve Analitik Etüt Çalışması


Kentsel
Tasarım


İmar
Planları


Üst Ölçekli Planlar


Strateji
Belgeleri

Kentsel Dönüşüm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Mevcut Durum Analizleri


Hak Sahipliliği Tespiti


Gayrimenkul
Değerleme


Sosyo Ekonomik Analizler


Sentez ve Mekansal Strateji


İmar Plan Çalışmaları


Matematiksel Model ve Fizibilite


Uzlaşma ve Protokoller


Kentsel
Tasarım


Avan/Uygulama Projeleri


Riskli Alan İlanı Danışmalığı


6306
Uygulamaları

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Kent
Bilgi Sistemi


Adres Bilgi Sistemleri


Altyapı Bilgi Sistemi


Belediye Gelir Arttırma Sistemi


Kent Rehberi ve E-İmar Uygulamaları


Numarataj
Hizmetleri


İmar-Kaçak Yapı Takip Otomasyonu


Kurumsal Yazılım Çözümleri


Saha Çalışmaları ve Anket Hizmetleri

Harita ve Ölçüm

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet

Sayısal Halihazır harita


PlanKote
Harita


Şeritvari
Harita


Parselasyon
Planları


İmar Uygulaması (18.Madde)


İfraz
ve Tevhid


Kamulaştırma Özelliği


Madencilik Ölçümleri


Endüstriyel Ölçümler


Aplikasyon Özelliği


Harita ve Ölçüm


Kübaj
Hesabı

© Copyright 2022 GeoCAD. Tüm Hakları Saklıdır.
Geocad
Since 1996
Tomtom Mahallesi, Kumbaracı Yokuşu,
Tercüman Çıkmazı Sokak No:12 34420
Beyoğlu, İstanbul, Türkiye
  0850 441 00 73
  0216 807 00 13
  0532 382 10 98
  geocad@geocad.com.tr